(Български) “В България има паметник, какъвто няма другаде в Европа…”