Ц. Кръстев

Web Design
Web Development
HTML/CSS
JQuery (JS)

Ц. Кръстев

Програмист

Завършил  програмиране в професионална гимназия по компютърни технологии и системи в гр Правец. Работи предимно с инструменти Perl, Pyhon, PHP, Java Script, jQuery, CSS, HTML 5и др.. В свободното си време обича да играе еърсофт.Get in Touch

И. Игнатов
Композитор, тонрежисьор и собственик на filmsound.bg
И. Киришев
Тонрежисьор и композитор в Black Bros Sound
Ц. Кръстев
Главен програмист на платформата Iwalk.bg