Добавената реалност /AR/ в туризма

Добавената реалност /AR/ в туризма

Аугментед реалити (AR) революционизира преживяванията на пътниците, като прави пътуването по планирането много по-безпроблемно, интерактивно и просто. Тази технология дава възможност за нанасяне на цифрови подобрения върху съществуващ реален или нереален сценарий. За туризма това означава, че резервирането на вашия хотел, достъпът до информация, докато сте там, навигацията около дестинацията, превеждането на писмени или говорими знаци или разговори и намирането на опции за хранене и развлечения могат да се извършват само чрез приложение на вашите мобилни устройства. AR технологията също така променя начина, по който можете да намерите местни забележителности, култура и забавления. Използвайки приложенията, задвижвани от AR, можете не само да изследвате и да се придвижвате до местата, които искате да посетите, но можете да ги изпитате по много по-смислен начин с цифрови наслагвания, съдържащи интерактивна информация за културата или историята. Например, когато посещавате музей, можете да сканирате или да правите снимки на експонати и да оживеят с AR, с интерактивна информация и игри.

Leave a Reply