Добавената реалност /AR/ в образованието

Добавената реалност /AR/ в образованието

Повечето хора, които взаимодействат с AR  не могат да помислят за приложенията в класната стая. В класни стаи в началното училище използваме AR, за да създадем досега невъобразим опит за активно учене и в процеса на предефиниране на учебното пространство! Педагозите знаят, че ученето се задълбочава не само чрез четене и слушане, но и чрез създаване и взаимодействие. С продуктите на Augmented Reality като Elements 4D от Daqri, учениците манипулират и комбинират елементи – като живак – точно от своите устройства с Android или iOS, вместо да четат за тях в учебник. Anatomy 4D е друго безплатно приложение от Daqri, което позволява на потребителите да изследват човешкото тяло и да изолират различни телесни системи.

Leave a Reply